Aktuality

Kombinovaný HDC balík

Kombinovaný HDC balík je spojenie dvoch programov, Zhodnotenia hráča a Techniky korčuľovania. Program má za cieľ zlepšenie techniky korčuľovania, pričom sa s hráčom pracuje individuálne a cielene sa odstraňujú chyby pri korčuľovaní. V programe sú zahrnuté aj novinky, stanovenie max srdcovej frekvencie Firstbeat a zhodnotenie pohybových stereotypov FMS.

Kompenzačné tréningy

Pre všetkých športovcov ponúkame kompenzačné tréningy, zamerané na vyrovnanie jednostranného zaťaženia, predchádzanie vzniku svalovej nerovnováhy a poruchám mobility. Cieľom je prispieť k vytváraniu kvalitných pohybových stereotypov, čo je najmä pre hokejistov veľmi dôležitá súčasť prípravy.

Spolupráca so slovenskou reprezentáciou U-18

Naša spoločnosť podpísala Memorandum o spolupráci k pilotnému projektu U-18, reprezentačný výber Slovenska. Memorandum bolo podpísané spoločne so SZĽH a s Národným športovým centrom. Úvodná pilotná spolupráca začala s reprezentačným projektom U-18.

Diagnostika

Diagnostika je štandardnou súčasťou tréningovej prípravy, pretože poznanie východiskového stavu hráča je základom pri tvorbe tréningového plánu. Diagnostika zahŕňa viac programov z ktorých je možné vybrať jeden, alebo kombináciu viacerých, a sú v nej aj novinky Zhodnotenie pohybových stereotypov FMS a stanovenie max srdcovej frekvencie Firstbeat.