Diagnostika je štandardnou súčasťou tréningovej prípravy, pretože poznanie východiskového stavu hráča je základom pri tvorbe tréningového plánu. Diagnostika zahŕňa viac programov z ktorých je možné vybrať jeden, alebo kombináciu viacerých, a sú v nej aj novinky Zhodnotenie pohybových stereotypov FMS a stanovenie max srdcovej frekvencie Firstbeat.