Aktuality

Na základe testovania dostávajú tréneri a hráči dôležité informácie o momentálnom stave športovej výkonnosti, čo im pomôže odhaliť rezervy v tréningovom procese a skvalitniť celkovú športovú prípravu.

Testovanie zahrňuje systém vopred pripravených testov rozdelených do skupín podľa prostredia, v ktorom sa vykonávajú (testy na suchu a na ľade).

Diagnostika pohybových schopností hráča zahŕňa testy dynamickej a statickej stability, frekvenčnú rýchlosť, reakčnú schopnosť a silové schopnosti hráča.

Testy na ľade (korčuľovanie vpred s pukom / bez puku 1m, 4m, 17m, 36m, korčuľovanie vzad bez puku 1m, 4m, 17m, 36m, agility s pukom / bez puku,  vpravo / vľavo), trénerovi dávajú reálny obraz o slabých a silných stránkach jednotlivých hráčov.

Testovania hráčov je ideálne na motiváciu, ak sa využíva v tréningu. Vzájomne porovnávanie motivuje a poskytuje okamžitú spätnú väzbu.


 16. 8. 2017

Späť