Aktuality

Naše diagnosticko-tréningové centrum ponúka:
• testovanie kondično-koordinačných schopností (KKS)
• zhodnotenie pohybových stereotypov hráča (FMS)
• Firstbeat – stanovenie max srdcovej frekvencie
• Wingate - stanovenie anaeróbneho výkonu W počas 30 sekúnd
• Stride Power - stanovenie max výkonu
• Rozbor krvi a interpretácia výsledkov
• Stanovenie CK (kreatín-kináza) a interpretácia výsledkov

Testovanie KKS informuje o aktuálnom stave kondično-koordinačných schopností hráča, ktoré sú pre herný výkon hokejistu rozhodujúce. Robí sa prostredníctvom Sport Testing Dryland, kde je v priebehu testovania hodnotená dynamická a statická stabilita, frekvenčná rýchlosť, reakčná schopnosť a silové schopnosti hráča.
Zhodnotenie pohybových stereotypov hráča FMS (Functional Movement Screening) poskytuje informácie o pohybových vzoroch, zjednodušuje pojem pohybu a jeho vplyv na organizmus. Na základe FMS je možné okamžité zistenie evidentných telesných funkčných obmedzení, asymetrií a dysfunkcií.
Firstbeat monitoruje aktuálnu odozvu organizmu športovca na vonkajšie zaťaženia na základe merania pulzovej frekvencie. Poskytuje spätnú väzbu trénerom i hráčom, ktorá pomáha kontrolovať tréning a samotný športový výkon. Na základe meraní Firstbeat sú určené anaeróbny a aeróbny prah a tréningové zóny, čo výrazne pomôže tréning zefektívniť.
Wingate stanovuje anaeróbny výkon počas 30 s, pričom sa zisťuje anaeróbna trénovanosť hráča, max a priemerný výkon a index únavy. Test sa robí na hokejovom trenažéri aj na bicykli.
Stride Power stanovuje max výkon hráča počas 6 sekúnd, zisťuje optimálnu rýchlosť korčuľovania hráča na hokejovom trenažéri počas jeho max výkonu.
Rozbor krvi informuje o aktuálnom zdravotnom a funkčnom stave hráča. Zisťuje sa krvný obraz, biochémia, hepatálne testy, lipidový metabolizmus a zápalové markery: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, NEUabs, LYMabs, MONOabs, EOZabs, NEU, LYM, BASO,RDW, PDW, MPV S-GLU, S-KREA, S-BILC, S-AST, S-ALT, S-GMT, S-CHOL, S-TAG, S-LDL, S-HDL, S-CK, S-Fe, S-Ferit, S-Na, S-K, S-Cl, S-CRP, S-IgE
Na zaklade stanovenia CK vieme určiť, ako organizmus reaguje na záťaž, resp. ako rýchlo po záťaži dokáže regenerovať. Každý športový výkon v tele spúšťa množstvo metabolických a hormonálnych reakcií, sú vyčerpané energetické substráty a svalové bunky sú poškodené mikrotraumatickými zmenami. Hladina CK v krvi o týchto procesoch informuje a umožňuje tak upraviť úroveň tréningového zaťaženia. 29. 8. 2015

Späť