Aktuality

Program obsahuje:
• 12 tréningov (TJ), kde jedna TJ obsahuje 45 min tréningu na hokejovom trenažéri HST a 30 min kondično-koordinačných cvičení (KKC)
• Zhodnotenie techniky korčuľovania s videoanlýzou na 2. a 11. tréningu
• Testy kondično-koordinačných schopností na 1. tréningu

Viac o programe Kombinovaný HDC balík


 1. 2. 2017

Späť