Aktuality

Naša spoločnosť podpísala Memorandum o spolupráci k pilotnému projektu U-18, reprezentačný výber Slovenska, ktoré bolo podpísané spoločne so SZĽH a s Národným športovým centrom.
Úvodná pilotná spolupráca začala s reprezentačným projektom  U-18. .
Projekt je reakcia na súčasné svetové trendy s potrebou zvýšenia úrovne práce so športovcami. Pokrýva pre výkon športovca dôležité oblasti, a to zdravotný stav hráča (analýza krvi, analýza skrátených a oslabených svalov, antropometria), diagnostiku vybraných kondično-koordinačných schopností, výkonnosť na ľade (Sport Testing), a tiež oblasť mentálnej prípravy.
V tomto kalendárnom roku už boli realizované konkrétne činnosti, a to hlavne v oblasti diagnostiky. S realizačným tímom U-18, vedeným pánom Javorčíkom, sú dohodnuté aj následné kroky, ktoré by mali pomôcť skvalitneniu prípravy hráčov. V tomto projekte budu využívané aj dlhoročné znalosti a skúsenosti profesora Eugena Lacza.

Slovensko sa stalo už treťou krajinou, kde sa služby spoločnosti HDC využívajú pre reprezentačné výbery krajín (Rusko, Česká republika).
Verime, že v spolupráci so všetkými zmieňovanými subjektami pomôžeme k zvýšeniu úrovne práce v reprezentácii U-18 a pri dlhodobej súčinnosti aj v mladších reprezentáciách.


 18. 12. 2015

Späť