Aktuality

Aj v roku 2019 môžete prispieť 2% z vašich daní na rozvoj detí a mládeže v diagnosticko-tréningovom centre HDC Slovakia v Petržalke! Vaše príspevky budú použité na organizovanie hokejových kempov na mesačnej báze ako aj iných tréningových programov pre hokejový rozvoj detí a mládeže v našom centre.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

Postup pre fyzickú osobu:

·        najskôr je potrebné požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

·        stiahnite si dole priložené Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane

·        doplňte do vyhlásenia Vaše potrebné údaje  

·        obe spomínané tlačivá, teda Vyhlásenie a Potvrdenie, doručte do 30. 4. 2019 na daňový úrad

Postup pre právnickú osobu:

·        stiahnite si dole priložené Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane

·        údaje o OZ zo stiahnutého vyhlásenia vpíšte do Vášho daňového priznania

 

Ďakujeme,

Tím HDC Slovakia

  VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ ZAPLATENEJ DANE (PDF) (PDF)


 1. 1. 2019

Späť