Aktuality

HDC Slovakia pre Vás aj tento rok pripravuje letné hokejové kempy v termínoch 16. - 20. júla a 23. - 27. júla. Kempy sú určené pre všetkých hokejových hráčov vekových kategórií 2005 - 2010.

Kemp 16. - 20.7. je už plne obsadený, prihlásiť sa stále môžu brankári. V kempe 23. - 27.7. sú ešte posledné voľné miesta a prihlásiť sa taktiež môžu brankári.

Tréningová náplň letného kempu HDC bude pozostávať:

  • Tréningov na ľade
  • Tréningov na suchu
  • Tréningov na multifunkčnom ihrisku
  • Tréningov na hokejovom trenažéri
  • Tréningov stickhandlingu
  • Core, kompenzačných a korekčných cvičení
  • Športových hier
  • Mentálnej prípravy hráčov

Tréningy na ľade budú zamerané predovšetkým na zdokonaľovanie techniky korčuľovania (využívanie vnútornej a vonkajšej hrany, jazda v oblúkoch bez straty rýchlosti, agility na malom priestore), zdokonaľovanie individuálnych herných činností jednotlivca, s cieľom rozšíriť zručnostný poteciál hráča (vedenie puku, prihrávanie a spracovanie puku, efektívne zakončenie, klamlivé pohyby).

Tréningy na suchu budú zamerané na rozvoj výbušnosti a rýchlosti dolných končatín, na zlepšenie koordinácie, posilnenie stredu tela a taktiež aj na kompenzáciu a korekciu jednostranného zaťaženia hráča.

Na hokejovom trenažéri bude prebiehať nácvik správnej techniky korčuľovania, vedenia puku a streľby za neustáleho korčuľovania.

Cena 5-dňového Letného HDC kempu je 300 € a zahŕňa tréningový proces, obedy, desiatové balíčky a pitný režim.

  HARMONOGRAM Letných HDC kempov 2018 (PDF)


 1. 4. 2018

Späť