Aktuality

Spoznaj limity a nedostatky svojho tela a konečne začni trénovať efektívne!

Vďaka komplexnej diagnostike športovca v našom HDC Diagnostickom programe najskôr zistíme tvoje slabé stránky a potenciál v:

  • zložení tela (tuk, svaly, kosti, voda...)
  • silových parametroch
  • výbušných parametroch
  • rýchlostných parametroch
  • pohybových vzoroch

Na základe zistených parametrov ti vytvoríme individuálny tréningový plán a následne ich efektívne odstránime v rámci vhodne zvoleného tréningového programu:

HDC Funkčný program

alebo

HDC Silový program.


 1. 1. 2019

Späť