Program

HDC Predsezónna príprava

Program je určený na predsezónnu prípravu pre výkonnostných a vrcholových hráčov ľadového hokeja. Na základe komplexnej diagnostiky aktuálnej úrovne trénovanosti hráča, zostavujeme individuálne tréningové micro-cykly v trvaní 2 až 8 týždňov, ktorých cieľom je rozvíjať špeciálne schopnosti hráča a odstraňovať jeho nedostatky s cieľom zlepšiť jeho herný výkon v nadchádzajúcej sezóne.

URČENÝ PRE

Vrcholoví hráči a dorastenecké vekové kategórie

KEDY

1. máj - 31. júl

POPIS PROGRAMU

Komplexná predsezónna príprava hráčov prebieha v 3 špecifických tréningových prostediach, ktoré zastrešuje HDC Slovakia: ľadsucho a hokejový trenažér. Hráčom je vytvorený minimálne dvojtýždňový tréningový mikrocyklus, počas ktorého individuálne upravujeme jeho objem ako aj intenzitu zaťaženia. Na dosiahnutie komplexnej pripravenosti hráča na sezónu je však optimálne absolvovať 4 - 8 týždenných mikrocyklov. Pod vedením trénerského tímu HDC, zloženého z profesionálnych hokejových, kondičných a mentálnych trénerov, fyzioterapeutov a odborníkov na regeneráciu a zdravotný stav hráča je predsezónna príprava tvorená z nasledujúcich oblastí:

 

DIAGNOSTIKA

 

Prostredníctvom vstupnej diagnostiky dokážeme zhodnotiť všeobecné aj špecifické limitujúce faktory hráča, ktoré môžu najviac ovplyvňovať jeho herný výkon na ľade. Proces vstupnej diagnostiky spočíva v testovaní:

 

 • Kondično-koordinačných schopností hráčov vo všeobecnom prostredí - na suchu
 • Špeciálnych rýchlostných, rýchlostno-silových a technických schopností hráčov v špeciálnom prostredí - na ľade
 • Biomechanickej videoanalýzy techniky korčuľovania na hokejovom trenažéri

 

Do procesu predsezónnej prípravy v HDC Slovakia následne zaraďujeme aj ďalšie diagnostické metódy ako napríklad:

 

 • Odber a rozbor krvnej vzorky - vyhodnotenie zdravotného stavu hráča + konzultácia
 • Zhodnotenie pohybových stereotypov hráča FMS (Functional Movement Screen)
 • Wingate & Stride Power test na trenažéri
 • Sledovanie úrovne kreatínkinázy – regeneračných procesov hráča
 • InBody - antropometrická analýza ľudského tela
 • Izometrický bicykel

 

Na základe výsledkov a interpretácie všetkých diagnostických testov následne zhodnotíme celkovú pripravenosť hráča, sformulujeme konkrétne odporúčania do tréningovej praxe a nastavíme individuálny tréningový plán pre následný tréningový proces predsezónnej prípravy:

 

TRÉNINGOVÝ PROCES

 

 • Tréningy na ľade (herné činnosti a situácie, práca s hranami, hry na malom priestore, kondičné korčuľovanie)
 • Tréningy na hokejovom trenažéri (kondično-korčuliarska príprava, herné činnosti, periférne videnie)
 • Tréningy na suchu (kompenzačné a korekčné cvičenia + „core“)
 • Silové tréningy v Crossfit gyme (rozvoj funkčnej, výbušnej a špeciálnej sily)
 • Tréningy na multifunkčnom ihrisku (rozvoj agility, rýchlosti a špeciálnej vytrvalosti)
 • Boxerské tréningy 

 

OSTATNÉ SLUŽBY

 

 • Výživové poradenstvo – individuálna konzultácia
 • Kryokomora

 

Počas predsezónnej prípravy v HDC Slovakia okrem iného využívame aj jedinečné technológie a zariadenia na efektívne zdokonaľovanie tréningového procesu:

 

Hokejový korčuliarky trenažér HST A 230

Instructor - softvérový program na názorné ukážky cvičení

Live Delay - softvérový program a kamerový systém zabezpečujúci okamžitú spätnú väzbu

Peripheral Navigation – softvér na zlepšenie streľby a periférneho videnia

Shooting Navigation – softvér na zlepšenie streľby a periférneho videnia

Laserový systém - pomôcka pre výučbu správneho korčuliarskeho odrazu

Firstbeat – softvér na sledovanie srdcovej frekvencie počas tréningu

Vertimax - rezistenčná tréningová pomôcka na zvýšenie sily a stability hráča

Špecializovaný hokejový gym

PDF PRÍLOHA

  VZOR TRÉNINGOVÉHO MIKROCYKLU LETNEJ PRÍPRAVY 2019 (PDF)

DĹŽKA PROGRAMU
2 týždne (možnosť predĺženia na 3 - 8 týždňov pričom minimálna dĺžka prípravy sú 2 týždne)
VIDEO

Späť