Program

HDC Individuálny program

Tento program je zostavovaný na základe požiadaviek hráča. Je vytvorený po konzultácií s našimi špecialistami.

URČENÝ PRE

hokejových hráčov všetkých vekových a výkonnostných kategórií

POPIS PROGRAMU

Na základe vstupnej konzultácie a podľa požiadaviek hráča bude vypracovaný individuálny plán prípravy, ktorý bude obsahovať:

 • cieľ prípravy
 • termínový kalendár prípravy
 • obsah prípravy
 • diagnostické výstupy

Obsahové oblasti, z ktorých sa dá zostaviť program:

Diagnostika
 • testy kondično-koordinačných schopností (Sport Testing Dryland)
 • analýza techniky korčulovania HST (Skating Analysis)
 • mentálna analýza (DAP)
 • testy na ľade (Sport Testing Ice)
 • výkonnostné testy Stride Power na hokejovom trenažéri (Sport Testing HST)
 • výkonnostné testy Win Gate HST na hokejovom trenažéri (Sport Testing HST)
 • určenie pulzových rozsahov / max.pulz, VO2max, anaeróbny, aeróbny, pokojový (Firstbeat)
 • rozbor krvi
 • zistenie úrovne Kreatínkinázy a interpretácia výsledkov
 • diagnostika pohybového aparátu športovca (skrátené a oslabené svaly, svalová disbalancia, nesprávne pohybové stereotypy)

Plánovanie
 • Plán cvičení na hokejovom trenažéri (Instructor)
 • Plán cvičení na suchu (LuxTrainer)
 • Plán cvičení na ľade (Hockey Drill)
 • Plán kompenzačných cvičení
 • Princípy stravovania, pitného režimu a regenerácie

Tréningové prostredie
 • Tréning na hokejovom trenažéri (Fusion Skating)
 • Tréning na suchu (špecializovaný gym, telocvičňa, ihrisko, terén)
 • Tréning na ľade (špecializované pomôcky)

Regenerácia
 • kompenzačné cvičenia, masáže, kryokomora, plaváreň, ...

VÝSTUP, ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE
podľa dohody

Späť