Program

HDC Team 2017/2018

Špeciálna polročná oddielová príprava pre vybraných hráčov ročníkov 2005 a 2006 v tréningovo-diagnostickom centre HDC Slovakia, ktorá vyvrcholí vo februári 2018 medzinárodným PEE-WEE turnajom v kanadskom Quebecu. Nasledujúci prípravný kemp bude 12.11.2017.

URČENÝ PRE

hokejových hráčov ročníkov 2005 a 2006

KEDY

október 2017 - február 2018

CENA

2300 €

POPIS PROGRAMU

Obsahová náplň programu HDC Team 2017/2018:


5x JEDNODŇOVÝ KEMP - (2. prípravný kemp už 12. 11. 2017!)

Hokejový kemp organizovaný 1x mesačne v období október 2017 – január 2018 v priebehu víkendov na zimnom štadióne v Petržalke.

2x ŠPECIÁLNA DIAGNOSTIKA

Vstupná (október 2017) a výstupná (január 2018) diagnostika kondično-koordinačných schopností & biomechanická video analýza techniky korčuľovania v HDC Slovakia.

2x PRIATEĽSKÝ ZÁPAS

Priateľský zápas, ktorý sa odohrá 2x v období január 2017 – február 2018 v priebehu víkendu na zimnom štadióne v Petržalke.

1x PEE-WEE TURNAJ V QUEBECU

 • let : Viedeň -> Montreal
 • preprava: Montrealu -> Quebec
 • sprievodca počas celého pobytu
 • preprava v Quebecu
 • minimálne 6 zápasov (v prípade postupu do finále - 9 zápasov)
 • registračné + turnajové poplatky
 • ubytovanie a raňajky  v hoteli
 • obedy v turnajovej jedálni
 • návšteva najväčšieho hokejového obchodu v Kanade
 • návšteva historického centra Quebecu (petit champlain quarter, abraham’s plain battle field...)
 • návšteva vodopádov Montmorency
 • korčuľovanie na jazere Beauport
 • aktivity pre všetkých účastníkov vo village of sport (najznámejší winter park v kanade)
 • záprah psov
 • lístky na zápas QMJHL - tím Quebec Remparts
 • hokejový dres + štucne
 • zimná bunda

Hlavným cieľom prípravných kempov programu HDC Team:

Riešenie herných situácií v rovnovážnom a nerovnovážnom stave:

 • Zámer cvičení je zdokonaliť riešenie okamžitého stavu v hre z  technicko-taktického hľadiska, na ktorý budú vplývať rôzne činitele – určený časový úsek a priestor na ľadovej ploche, počet hráčov, rozostavenie hráčov
 • Výber cvičení vychádza z hľadiska početnosti výskytu a významu na najdôležitejšie herné situácie v hre. Hráči budú vedení k optimálnemu riešeniu daných situácií
 • V cvičeniach sú zakomponované podstatné znaky deja hry – situačnosť a alternatívnosť, ktoré majú prispieť k širokej variabilite riešenia daných situácií


Rozvoj individuálnych herných činností jednotlivca:

 • Súbor cvičení bude zameraný na technickú, taktickú a predovšetkým pohybovú stránku. Dôraz sa bude klásť na komplex pohybovej činnosti hráča, v závislosti na podmienkach jednotlivých cvičení.
 • Tréneri budú vkladať do cvičení prvky momentálneho a pohotového riešenia novovzniknutých situácií, ktoré nútia hráčov vykonať individuálnu hernú činnosť jednotlivca v  časovej a priestorovej tiesni za neštandardných podmienok.
 • Hráč na realizáciu  riešenia  bude nútený použiť aj nie tak často zaužívaný spôsob akým by to bol riešil – streľba forehand/backhand, klamlivý pohyb, uvoľnenie sa bez puku, uvoľnenie sa s pukom, opakovaná streľba maximálnym úsilím, vystreľovanie puku z obranného pásma pod tlakom, spracovanie puku pri mantineli

PDF PRÍLOHA

  PLAGÁT HDC TEAM 2017/2018 (PDF)


Späť