Program

Analýza krvnej vzorky športovca

URČENÝ PRE

všetkých športovcov

CENA

150 €

POPIS PROGRAMU

V prvej fáze programu športovec v elektronickej forme obdrží informácie o potrebných parametroch krvného obrazu. Následne špecializovaný lekár vykoná odber krvnej vzorky v bazálnom stave (ráno, nalačno) s ktorou sa klient dostaví na odbornú konzultáciu s Prof. PhDr. Eugenom Laczom, PhD do HDC Slovakia.

V rámci interpretácie zdravotného stavu hráča sa dôraz kladie najmä na

  • krvný obraz - hemoglobín, červené a biele krvinky, hematokrit
  • biochémiu – minerálne latky, pečeňové testy
  • zápalové markery
  • hladinu kreatinkinázy
  • iné

Na základe výsledkov sledovaných parametrov je následne v rámci odbornej konzultácie hráčovi odporúčaný adekvátny príjem makromikro živín, doplnková výživa, konkrétne odporúčania primeranej pohybovej aktivity na podporu imunitného systémuregeneračných procesov, konkrétny tréningový plán a podobne. 

VÝSTUP, ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE
Zložka výsledkov a odporúčaní v tlačenej forme
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

V prípade, že si klient zabezpečí odber krvnej vzorky vo vlastnej réžii, cena programu je 100 € (zľava 50 €)


Späť