Program

HDC Diagnostický program

HDC Diagnostický program predstavuje sériu špeciálnych diagnostických testov na základe ktorých stanovujeme silné resp. slabé stránky športovca ovplyvňujúce jeho športový výkon. Na základe výsledkov a ich interpretácie následne vytvoríme individuálny tréningový plán a konkrétne odporúčania do tréningovej praxe pre jeho ďalší rozvoj.

URČENÝ PRE

športovcov a hokejových hráčov všetkých vekových a výkonnostných kategórií

CENA

250 €

POPIS PROGRAMU

TESTOVANIE KONDIČNO-KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ

 

Diagnostika všeobecných kondično-koordinačných schopností dokáže zhodnotiť všeobecné limitujúce faktory hráča, ktoré môžu najviac ovplyvňovať jeho herný výkon na ľade – odrazová sila, výbušná sila, reakčná rýchlosť, dynamická a statická stabilita, frekvenčná rýchlosť a všeobecná sila (najmä u mládeže). Na základe výsledkov a interpretácie testov sa následne zhodnotí všeobecná pripravenosť hráča a nastaví individuálny tréningový plán pre jeho ďalší rozvoj.

 

DIAGNOSTIKA POHYBOVÝCH STEREOTYPOV FMS

 

Základom diagnostiky FMS je 7 funkčných testov pohybu, ktoré pohotovo identifikujú funkčné obmedzenia pohybu, svalovú nerovnováhu, telesnú asymetriu či iné dysbalancie ľudského tela a môžu viesť k zdravotným problémom a zraneniam. Výsledky jednotlivých testov sa triedia, presne bodujú a následne sú klientovi navrhnuté presné nápravné kompenzačné cvičenia či liečebné procedúry, ktoré dôkladne a mechanicky renovujú správne pohybové vzorce. Testovanie ľahko identifikuje nebezpečné pohybové vzorce, ktoré môžu byť prehľadne označené a vďaka presnému bodovaniu je po reteste ihneď poznať výsledok zlepšovania na požadovaný jav.

 

ANTROPOMETRICKÁ ANALÝZA ĽUDSKÉHO TELA

 

Pomocou špeciálneho merania zisťujeme u testovaných športovcov vybrané antropometrické parametre – telesná výška, telesná váha, podiel svalovej hmoty, percentuálne množstvo podkožného a viscerálneho tuku, metabolický vek, bazálna metabolická spotreba, hmotnosť kostí, podiel vody v tele, index BMI.


BIOMECHANICKÁ ANALÝZA TECHNIKY KORČUĽOVANIA (pre hokejistov)

 

Analýza techniky korčuľovania na hokejovom trenažéri začína video záznamom pohybu hráča pri korčuľovaní spredu a zboku. Prostredníctvom elektronického softvéru sa následne zhodnotia kľúčové korčuliarske parametre a pozície hráča (SPREDU - postavenie korčule, uloženie opornej nohy, pohyb paží a pohyb ťažiska, ZBOKU - uhol nohy pri odraze, vnútorný uhol kolena opornej nohy, uhol členku pri odraze) a určia nedostatky resp. silné stránky korčuliarskej techniky hráča. Na základe porovnania vstupnej a výstupnej analýzy dokážeme odsledovať korčuliarsky progres hráča ako aj mieru efektivity tréningového procesu.

 

POWERGATE TEST NA HOKEJOVOM TRENAŽÉRI (pre hokejistov)

 

Pomocou Powergate testu zisťujeme špeciálny anaeróbny výkon a špecifickú vytrvalosť hokejového hráča počas troch desať sekundových korčuliarskych intervalov. Takýmto spôsobom dokážeme vernejšie simulovať jeho zápasové zaťaženie počas jedného striedania na ľade. Cieľom je zistiť schopnosť opakovať maximálny anaeróbny výkon bez jeho poklesu. Z výsledkov Powergate testu následne zisťujeme maximálny anaeróbny výkon, priemerný anaeróbny výkon ako aj index únavy medzi jednotlivými intervalmi. Na základe výsledkov hráčovi následne tvoríme individuálny tréningový program a odporúčania do jeho tréningovej praxe.

 

WINGATE TEST NA BICYKLI (pre športovcov)

 

Pomocou Wingate testu na izokinetickom bicykli zisťujeme všeobecný anaeróbny výkon a vytrvalosť hokejového hráča počas tridsať sekundového zaťaženia. Z výsledkov Wingate testu nám následne umožnia zistiť jeho maximálny anaeróbny výkon v priebehu tridsiatich sekúnd, priemerný anaeróbny výkon v priebehu tridsiatich sekúnd ako aj index únavy (pokles výkonu v čase v %). Na základe zistených výsledkov hráčovi následne tvoríme individuálny tréningový program a odporúčania do jeho tréningovej praxe.

 

TRÉNINGOVÝ PLÁN

 

Na základe výsledkov a interpretácie uvedených diagnostických testov hráčovi vytvoríme individuálny tréningový plán v tlačenej forme a následne sformulujeme odporúčania do tréningovej praxe pre jeho ďalší rozvoj.


Späť