Program

HDC Silový program

URČENÝ PRE

športovcov všetkých vekových a výkonnostných kategórií

CENA

200 €

POPIS PROGRAMU

V priebehu 10 tréningových jednotiek HDC Sliového programu sa so športovcom individuálne venujeme zlepšovaniu jeho silových schopností a to najmä v oblasti hlbokého stabilizačného systému - "Core cvičenia". So športovcom najskôr zdokonaľujeme techniky jednotlivých cvičení ako sú:
  • drep
  • výpad
  • tlaky
  • ťahy
  • rotácie 
a následne zvyšujeme intenzitu jednotlivých cvičeníAk sa hráč naučí správne vykonávať tieto pohyby následne ich môže využívať vo svojej tréningovej praxi a to bez rizika zranenia alebo preťaženia.

Tréningovým jednotkám HDC Silového programu navyše predchádza špeciálna diagnostika rýchlostno-silových schopností, ktorá nám pomôže určiť správny odpor a intenzitu cvičení tak, aby sme so športovcom čo najrýchlejšie a najefektívnejšie rozvíjali jeho zistené slabé stránky. Počas tréningov je intenzita sledovaná zariadením, ktoré optimalizuje zaťaženie počas tréningu, čo znamená, že hráč v plnom rozsahu trénuje konkrétne výbušnú silu a zároveň mu nehrozí pretrénovanie či preťaženie.

POŽIADAVKY
športové oblečenie a obuv na tréning na suchu

Späť