Program

HDC Silový program

URČENÝ PRE

športovcov všetkých vekových a výkonnostných kategórií

CENA

200 €

POPIS PROGRAMU

Silový program je určený pre všetkých hráčov, ktorí chcú urobiť niečo navyše pre svoj hokejový rast. Počas 10 tréningových jednotiek sa s hráčom individuálne venujeme zlepšovaniu jeho silových schopností a to najmä v oblasti hlbokého stabilizačného systému - "Core" cvičenia. U mladších hráčov je to zase zdokonaľovanie techniky jednotlivých cvičení ako drep, výpad, zdvihy, tlaky a ťahy. Ak sa hráč naučí správne vykonávať tieto pohyby následne ich môže využívať vo svojej tréningovej praxi a to bez rizika zranenia alebo preťaženia. Tréningovým jednotkám HDC Silového programu predchádza špeciálna diagnostika rýchlostno-silových schopností, ktorá nám pomôže určiť správny odpor a intenzitu cvičení tak, aby sme so športovcom čo najrýchlejšie a najefektívnejšie rozvíjali jeho zistené slabé stránky. Počas tréningov je intenzita sledovaná zariadením, ktoré optimalizuje zaťaženie počas tréningu, čo znamená, že hráč v plnom rozsahu trénuje konkrétne výbušnú silu a zároveň mu nehrozí pretrénovanie či preťaženie.

POŽIADAVKY
športové oblečenie a obuv na tréning na suchu

Späť