Program

Diagnostické testovanie hokejového tímu

Tréningovo-diagnostické centrum HDC Slovakia ponúka hokejovým tímom všetkých vekových kategórií program "Diagnostické testovanie hokejového tímu" ktorý pozostáva zo štyroch hlavných častí: Všeobecné testovanie tímu - na suchu, Špeciálne testovanie tímu - na ľade, Antropometrické meranie tímu a Interpretácia výsledkov tímu

URČENÝ PRE

hokejové tímy

POPIS PROGRAMU

VŠEOBECNÉ TESTOVANIE tímu spočíva v diagnostike kondično-koordinačných schopností hráčov vo všeobecnom prostredí - na suchu. Realizuje sa pomocou série diagnostických testov aplikácie SportTesting, vďaka ktorým dokážeme zhodnotiť všeobecné limitujúce faktory hráča, ktoré môžu najviac ovplyvňovať jeho herný výkon na ľade:

 • odrazová sila
 • výbušná sila
 • reakčná rýchlosť
 • dynamická stabilita
 • statická stabilita
 • frekvenčná rýchlosť
 • všeobecná sila (najmä u mládeže) 

Na základe výsledkov a interpretácie testov sa následne zhodnotí všeobecná pripravenosť hráča a nastaví individuálny tréningový plán pre jeho ďalší rozvoj.


ŠPECIÁLNE TESTOVANIE tímu spočíva v diagnostike špeciálnych rýchlostných, rýchlostno-silových a vytrvalostných schopností hráčov v špeciálnom prostredí - na ľade. Realizuje sa pomocou série diagnostických testov aplikácie SportTesting, vďaka ktorým dokážeme zhodnotiť špecifické limitujúce faktory hráča, ktoré môžu najviac ovplyvňovať jeho herný výkon na ľade:

 • korčuliarska rýchlosť
 • špeciálna technická zručnosť s pukom i bez puku
 • špeciálna vytrvalosť
Takéto zhodnotenie špeciálnych zručností hráčov na ľade nám poskytuje komplexný prehľad o špeciálnej trénovanosti hráča, ako po stránke kondičnej, tak po stránke technickej (zručnostnej). Na základe výsledkov a interpretácie testov sa následne zhodnotí špecifická pripravenosť športovca a nastaví individuálny tréningový plán pre jeho ďalší rozvoj.


ANTROPOMETRICKÉ MERANIE tímu spočíva v analýze ľudského tela, kde u jednotlivých hráčov hokejového tímu zisťujeme a zároveň hodnotíme ich vybrané antropometrické parametre:


 • telesná výška
 • telesná váha
 • podiel svalovej hmoty
 • percentuálne množstvo podkožného a viscerálneho tuku
 • metabolický vek
 • bazálna metabolická spotreba
 • hmotnosť kostí
 • podiel vody v tele
 • index BMI


INTERPRETÁCIA výsledkov testovania realizačnému tímu (prípadne individuálne hráčom) prebieha na základe spracovania a vyhodnotenia sledovaných parametrov diagnostických testov, pričom formulujeme konkrétne odporúčania do tréningovej praxe a v prípade záujmu vytvárame individuálny tréningový plán pre ďalší rozvoj tímu a jednotlivých hráčov. 


Späť