Program

Analýza techniky korčuľovania

Zhodnotenie úrovne techniky korčuľovania hráča na hokejovom trenažéri. Diagnostika sa vykonáva prostredníctvom biomechanickej analýzy korčuľovania.

URČENÝ PRE

hokejových hráčov všetkých vekových kategórií

CENA

75 €

POPIS PROGRAMU

Program Analýza techniky korčuľovania zahŕňa:

  • natočenie a spracovanie videozáznamu pohybu hráča na hokejovom trenažéri
  • vytvorenie kľúčových pozícií s konkrétnym popisom silných a slabých parametrov techniky korčuľovania
  • interpretáciu výsledkov analýzy 
  • odovzdanie výsledkov v tlačenej forme aj vo forme videozáznamu
  • odporúčania do tréningovej praxe na základe zistených nedostatkov

Pred natáčaním je klientovi zabezpečená adaptácia na pohyb v prostredí hokejového trenažéra.

VÝSTUP, ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE
Štrukturálne zhodnotenie v tlačenej forme a video výstup - môžu byť odoslané elektronicky alebo odovzdané na prenosné médium.
POŽIADAVKY
nabrúsené korčule, prilba, holenné chrániče, rukavice, hokejka

Späť